DHL kommer att lägga ner sin avdelning för utrikestjänster i Helsingborg. Det gör att man tvingas säga upp omkring 30 personer, varav 20 är fast anställda. 
I stället för Helsingborg väljer nu företaget att nyanställa och expandera i Jönköping där man nu kommer att nyanställa drygt 15 personer. 

Annorlunda organisation
Sedan tidigare har man haft en del av personalen i Jönköping som har arbetat med utrikeskundservice. Det har man också gjort i Helsingborg, men nu har företaget kommit fram till att arbetssättet i Jönköping är det bästa för företaget.
– Vi är lite annorlunda organiserade i Jönköping och vi har utvärderat kring vilket sätt som är det bästa när det gäller bland annat organisation. Vi har gjort bedömningen att så som vi jobbar i Jönköping är det som vi ska ha som riktmärke, säger Ulf Arnshed, director network och support på DHL, till Jnytt. 
Kommer de som blivit uppsagda i Helsingborg att bli erbjudna jobb i Jönköping?
– Vi kommer bli väldigt glada om de vill flytta till Jönköping. Vi vill inte tvinga någon, men vi kommer att uppmuntra de som vill. 
Flytten blir en relativt utdragen process, företagets ambition är att ha allt klart sista april. 

DHL