Annons

Svenskt näringslivs kampanj, som drogs igång i mitten av förra året, har fått 30 välkända näringslivsprofiler att sätta sina namn under uppropet Ett välkomnande Sverige. De kallar det en nyckelfråga för landet att få handla fritt och rekrytera människor från andra länder och säger ifrån mot krafter som vill hindra utvecklingen och skapa snårigare vägar.
”Vi menar att mångfald, oliktänkande och öppenhet är en förutsättning för att vi ska fortsätta växa. Att få handla fritt och rekrytera människor från andra länder är en nyckelfråga för Sverige och för de tusentals företagsamma människor som har byggt vårt land, och för alla de som kommer att hjälpa till att bygga vår framtid.”

En från Jönköping
Flera företagare har tagit ställning, 45 stycken, men bara en från Jönköping. Det är platschef Göran Clewåker på PR-Plast i Jönköping. Runt hälften av de 21 anställda på företaget är invandrade till Sverige, och kommer från länder som Bosnien, Irak, Iran och Syrien. Företaget är legotillverkare av vakuumformade plastdetaljer till större och mindre kunder med en 20 mils kundkrets.
– Vi har haft många invandrare genom tiderna eftersom vi har en bakgrund som samhallsföretag.
Mångfald breddar kompetensen, säger Clewåker:
– Du breddar kompetensen. Oliktänkande och öppenhet är en förutsättning för att växa i Sverige, annars är vi själva i vår lilla värld. Likväl som att handla med olika länder så ska man kunna rekrytera människor.

Global värld
Företaget har inte anställt några arbetskraftinvandrare.
– Men vi är inte motståndare till att rekrytera utomlands. Mångfald är en förutsättning för att växa.
Att skriva under på upproret var inget svårt val:
– Världen är så pass global och det finns nästan inga gränser längre så vi tjänar på att hjälpa varandra.
Finns det några problem med att ha mångfald på arbetsplatsen?
– Språkförbistring i så fall, men vi har inte upplevt det som ett problem här.