Annons

Fyra personer som är lärare eller blivande lärare är alla överens om att Jönköpings kommun behöver vidta fler åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Därför har de nu lämnat in ett gemensamt medborgarförslag med två konkreta förslag hur det hela skulle kunna gå till.

Det handlar dels om att installera fler laddstationer för elbilar och dels om att införa ett förbud en gång i månad mot fordon som drivs av fossila bränslen.

”Vi tappar kontrollen”

– Vi har alla läst samma kurs om hållbart samhälle och hållbar utveckling och vi känner att vi måste göra något för att stoppa växthuseffekten. Det finns globala mål som säger att den generella temperaturökningen inte bör överstiga två grader. Nu ligger temperaturökningen på en halv grad och för att vi ska kunna klara tvågradersmålet så måste vi ändra vårt levnadssätt, säger Niklas Salo, en av lärarna.

Annons

1) Installera fler laddstationer för elbilar.

”Med anledning av att majoriteten av de b..

1) Installera fler laddstationer för elbilar.

”Med anledning av att majoriteten av de befintliga laddstationerna ofta är upptagna, anser vi att fler laddstationer behövs för att täcka de ökande behoven. ”

2) Införa förbud mot fordon som drivs av fossila bränslen.

”Utöver minskningen av koldioxidutsläppen kan ett sådant beslut medföra att kommuninvånare medvetandegörs om och aktivt väljer hållbara lösningar, till exempel genom att äga en elbil eller öka användandet av kollektivtrafiken.”

Han berättar att det 2009 gick ut varningar om att vi inom tio år var tvungna att göra drastiska förändringar för att minska vår klimatpåverkan.

– Nu har det snart gått tio år. Om vi ignorerar varningarna kan det bli förödande effekter. Vi människor kan tappa kontrollen över den temperaturökning som sker om permafrosten i Sibirien smälter. Det kan påverka våra barnbarn, säger Niklas Salo, som pekar på att de fossila bränslena är en stor bov i dramat.

Inte samhällsviktiga tjänster

Det är bakgrunden till förslaget om att införa ett dygn då fordon med fossila bränslen förbjuds. Gruppen påpekar att Jönköpings centrala delar till stor del består av motordriven trafik, vilket släpper ut koldioxid och påverkar klimatet.

Enligt förslaget ska förbudet inte gälla elbilar, kollektivtrafik, utryckningsfordon, färdtjänst och liknande samhällsviktiga tjänster. I medborgarförslaget skriver lärarna att liknande beslut har införts i andra städer.

Vilken dag i månaden som i så fall skulle bli bilfri lämnar brevskrivarna till politikerna att bestämma.