Annons

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Jönköpings kommun vill i sitt budgetförslag satsa pengar på sex timmars arbetsdag, ta bort delade turer och minska på timanställningarna och i stället tillsvidareanställa mer personal inom framför allt hemtjänst och äldreomsorg.

Syftet är att locka fler att vilja arbeta i kommunen och även för att minska sjukskrivningarna.

Satsning på skolan

De vill anställa fem personer på plan- och byggsidan och förstärka med personal på miljö- och hälsoskyddsnämnden, upphandlingsavdelningen och näringslivsavdelningen. De vill utökade öppettider på fritidsgårdarna och anställning av fler fält- och socialsekreterare.

– VI vill att det ska utökas med uppemot fem personer inom socialtjänsten som kan jobba med barn och unga. Här tycker vi att det är viktigt att öka bemanningen, säger kommunalråd Ilan De Basso (S).

Annons

Medan alliansen vill göra besparingar inom skola, äldreomsorg och socialtjänst med 50 miljoner kronor vill de rödgröna avvisa besparingar på totalt 26,5 miljoner kronor. Dessutom så vill man satsa 33,3 miljoner kronor inom områden, främst kopplade till skola, omsorg, sociala frågor och byggnation.

Gratis frukost

I skolan föreslås satsningar på elevhälsan, gratis frukost på grundskolan och minskning av administrativt arbete för lärare och på utbildningsinsatser.

– Vi säger nej till besparingar inom grundskola och gymnasieskola och vill i stället se satsningar på likvärdighet i skolan. Vi föreslår ett professionsprogram och förbättrade arbetsvillkor för personalen. Vi vill också att pedagogerna ska få resurser för att få bort den administrativa tiden, berättar Ilan De Basso.

Det föreslås en ökad bemanning på biblioteken, sänkt avgift till kulturskolan, upprustning av småbåtshamnar, Stadsparken och lekplatser.

Oppositionen vill göra satsningar inom skolan och omsorgen i sin budget.
Foto: Montage

För att klara av satsningarna föreslås en höjning av skatten med 20 öre, vilket de uppger motsvarar 65-70 kronor mer i månaden för en person med medelinkomst.

Kommunalråd Ilan de Basso var med och presenterade oppositionens budget under fredagen. Bland annat vill man satsa på småbåtshamnar och att rusta upp lekplatser.
Foto: Arkiv