Annons

I ett medborgarförslag finns det önskemål om att kommunen sätter upp fyra stolpar med lagom mellanrum på Vätterstranden och att man vid dessa stolpar monterar en enkel utomhusdusch.

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till medborgarförslaget på torsdag. Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret har fått möjlighet att lämna sina synpunkter.

Tekniska kontoret är huvudman för Vätterstranden och är den som avgör kommande satsningar på badplatsen, men kultur- och fritidsförvaltningen säger att man är positiv till det hela.