Den nya vägen kommer att bli en mötesfri motortrafikled och kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och ökad framkomlighet.

Längs den ombyggda sträckan kommer det också att byggas en mindre väg för långsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik.

Det ska också byggas 15 nya broar. Hela projektet ska vara klart under hösten 2019.

Vid dagens ceremoni medverkade Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket Region syd, Carina Junefeldt, projektledare på Trafikverket, Rune Backlund, regionråd i Region Jönköpings län, Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö kommun, Gunnar Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Habo kommun och Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun.

Medverkade gjorde även barn från årskurs 3-5 från Gunnarsboskolan i Mullsjö och artisten Elie Sandberg.

Olyckorna har varit många på den aktuella vägen och flera personer har mist livet där. Länge har en ombyggnad efterlysts. Kampen har varit hård för att få till en ombyggnad av vägen och för ett tag sedan stod det klart att NCC ska bygga om vägen. Ordern är värd 349 miljoner kronor.