Idag är det olyckans dag om man tror på skrock och folksagor. Men Länsförsäkringars undersökning visar istället att det sker 17 procent färre skador under fredagen den 13 än under en helt vanlig dag.

Tisdag mer olycksdrabbad

Länsförsäkringar granskade drygt fyra miljoner skador som anmälts under de tretton senaste åren. Det visade sig också att den första dagen i varje månad är mer olycksdrabbad med sju procent av totala skadorna, och att tisdagar istället klassades som en mer olycksdrabbad dag.

– Enligt utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13 mer som en turdag, säger skadespecialist Susanne Fagerberg på Länsförsäkringar.

Om olyckan ändå skulle vara framme så är det vanligaste olyckshändelsen att man råkar tappa bort eller skada sina saker.