Annons

En student vid Internationella Handelshögskolan hade, enligt anmälan, med sig sin mobiltelefon på en salstentamen. När eleven kom ut från en toalett i anslutning till tentamenssalen frågade vakterna om han hade på sig sin mobiltelefon, och det var något som han själv bekräftade.

Annons

Han medger att han haft med sig sin telefon, men säger att han inte vågade lämna den i jackan medan han skrev tentan och förnekar att han försökte fuska. Han uppger att han var helt fokuserad på den tenta han skulle skriva och att han glömde reglerna. DAN anser att han har gjort sig skyldig till fusk och stänger av honom från studier i två veckor.

Tre fall av fusk

En student vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, har gjort sig skyldig till tre fall av fusk i samband med skriftliga arbeten vid två olika kurser. Eleven ska ha använt text som till stor del innehöll likheter med andra källor. Eleven medger bristande källhantering, men hävdar att detta beror på okunskap och förnekar försök till fusk. DAN menar dock att det inte kan vara en slump och stänger av henne från studier i sex veckor.

Men det slutar inte med fusk där. Två andra elever på HLK stängs av sedan deras arbete haft stora likheter med tidigare arbeten. De båda medger att de arbetade tillsammans då de trodde att det var ett grupparbete, men att det var för sent att börja om på nytt när de fick veta att det var ett individuellt arbete. Därför skrev de som sina arbeten till viss del. Även dessa elever förnekar fusk och säger att de inte har försökt vilseleda någon. DAN väljer trots allt att stänga av de båda i 14 dagar.

Skrivit om samma sak

Det sista fallet rör en elev vid Tekniska Högskolan, vars skriftliga arbete innehöll stora likheter med ett tidigare inlämnat arbete. Eleven erkänner att haft tillgång till en annan elevs arbete men att detta beror på att de har skrivit om i stort sett samma sak och att de ska ha hämtat material från samma källor. DAN anser att likheterna inte kan vara en slump och stänger av eleven från studier i två veckor.