Annons

Högskolans disciplinnämnd stänger av en student på Tekniska Högskolan för plagiat. Man gör bedömningen att det inte rör sig om ringa plagiat vilket gör studenten stängs av i två veckor från all undervisning.

En annan student stängs av i tre veckor, även i detta fallet för plagiat. sedan han försökt att fuska i kursen Specialpedagogik.

Stängs av i fyra veckor

Ytterligare en student, som försökte fuska i kursen Litteraturvetenskap, stängs av i fyra veckor sedan han plagierat ett tidigare arbete. Plagiatet är inte ringa vilket gör att Högskolan stänger av honom i fyra veckor.

Ytterligare två studenter som lämnat in plagierat material tilldelas en varning.