Annons

I takt med att både jobb och arbetsmarknad förändras blir omställning – att kunna gå från ett jobb till ett nytt – allt viktigare. Problemet är att verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk.

I en värld där det ställs höga krav på snabbrörlighet fungerar inte regler som låser in människor. Lagen om anställningsskydd, Las, är ett exempel. Den är baserad på 1960-talets arbetsmarknad. Idag skapar Las osäkerhet för många företag när de vill anställa, en osäkerhet som leder till färre jobb.

Trösklarna in till arbetsmarknaden har blivit för höga, i synnerhet för unga, nyanlända och människor med nedsatt arbetsförmåga. Alltför många tvingas uppleva den otrygghet det innebär att stå utan egen försörjning. Verklig trygghet på arbetsmarknaden skapas genom att den som behöver ett nytt jobb vet att förutsättningarna att få det är goda.

Annons

Denna verklighet måste vara utgångspunkten för de förhandlingar för trygghet och omställning som LO nyligen begärde av Svenskt Näringsliv.

Vi är redo att förhandla med LO om hur omställningen kan bli mer effektiv. Utgångspunkten bör vara regler som leder till minskad osäkerhet för företag att anställa – och därmed innebära stärkt trygghet också för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Vår utgångspunkt är att trygghet på arbetsmarknaden inte skapas genom att förbjuda eller begränsa. Möjlighet till visstidsanställningar och deltidsanställningar som svarar mot företagens behov, är av grundläggande betydelse inom de flesta branscher. Detsamma gäller möjligheterna till inhyrning från bemanningsföretag.

Svenskt Näringsliv vill se en genomgripande reform av anställningsbarhet och omställningsförmåga genom avtal eller lagstiftning. Att enbart förhandla om turordningsregler vore otillräckligt. De problem många företag upplever med Las är större än så. För att vara meningsfull måste en förhandling mellan oss och LO även omfatta saklig grund och övriga regler i lagen om anställningsskydd och i gällande avtal.

Dessutom behövs öppenhet för en mer effektiv vuxenutbildning och yrkesvägledning. Det måste vara möjligt att byta yrke och karriär under arbetslivet. Detta måste vi vara beredda att diskutera för att förbättra omställningsförmågan.

Verklig trygghet skapas inte genom utökade förbud eller begränsningar – utan genom att förändra de regelverk som hindrar nya jobb.

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Dan Sylvebo, regionchef, Svenskt Näringsliv i Jönköpings län