Annons

Jag återkommer till frågetecknet i överskriften. Bakgrunden till dagens artikel är återigen Facebook, detta media som gett mig så många tips. Återigen är det en Jönköpingsbo i förskingringen, Johan Teiffell, som är orsaken. Han publicerade ett uppslag från en bok som heter: "Att bygga bo - En liten uppslagsbok inför bröllopet". Detta ger en förklaring till annonsens överskrift ”till Er som är nygift”. Tagen ur sitt sammanhang kan man ju annars undra över vad annonsören menar. Men nu klarnar det.

Annons

En start för Gilbert
Musikkonditoret Gasellen måste ha uppförts i slutet av 1950-talet och hade adressen Barnarpsgatan 27. Kvarteret där konditoriet kom att ligga brann i juli 1955, och jag vet med bestämdhet att jag var där 59 på våren. Jag hade haft muntlig tentamen inför realexamen och i avvaktan på censorernas dom gick vi några stycken och tog en lugnande fika. Då hade Gazellen funnits ett tag. Dessutom har jag ett klart minne av att det fanns kvar 1966 och det bör vara längre. Men det är en dryg 10-års period under 50- och 60-talen. 
Enligt en annons i JP så byter man ägare 1968, så då finns det kvar. En av de anställda, rockvaktmästaren driver 1968 golfserveringen på Kettilstorp, så han hade åtminstone slutat. Enligt uppgift var konditorn på Gazellen ingen mindre än den för sina semlor berömde Gilbert som startade Gilberts konditori. Efternamn för mig okänt. Det finns med andra ord ett antal osäkra faktorer här.

Vill ha in fler damer
I bottenvåningen fanns ett vanligt konditori och där beställde man vad man ville ha till fikat, eller gjorde man det vid bordet? Minnet. Sedan bar en spiraltrappa upp till andra våningen med en serveringslokal. Inte stor, mitt minne säger kanske 20 bord. I norra hörnet ut mot Barnarpsgatan en minimal scen, den syns på bilden och vissa tillfällen slängde man ut ett bord och så blev det dans. Ja, kanske lite fler än ett bord, men stort var det inte.
Kvällstid var det musikunderhållning. För att finansiera musiken fanns en musikavgift. I annonsen från 1968 noteras: ”Ingen musikavgift för damer före klockan 21.00”. Hade det varit tillåtet idag eller är det diskriminering? Orkestrarna växlade, vad jag kan minnas, månadsvis och de bodde under tiden de uppträdde i en lägenhet i Gasellenhuset med ingång från Brunnsgatan, och lägenheten ägdes rimligen av konditoriets ägare.

Vet du?
Då återstår bara ett problem. När försvann konditori Gasellen? Att det uppstod 55-56 kan vi vara överens om och vi vet att det fick ny ägare 1968, men hur gammalt blev det? Tips mottages tacksamt.