Öppet brev till politikerna i Regionen

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både utredning, medicinsk behandling och rehabilitering. Geriatriska kliniker och vårdplatser har funnits länge vid våra tre sjukhus.

De närmaste åren kommer antalet personer över 80 år att öka mycket kraftigt. Det innebär förstås att behovet av geriatriska insatser också kommer att öka.

Men Regionen har ont om pengar och behöver spara. Och det är alltid lättast att spara på äldre! Man har därför omorganiserat och sparat bort de geriatriska avdelningarna i Värnamo och Eksjö våren 2016. På Ryhov har man minskat från tre geriatriska avdelningar till en. Och denna avdelning bedriver endast akutvård. Det finns idag alltså ingen geriatrisk avdelning som bedriver utredning, medicinsk behandling och rehabilitering vid våra tre sjukhus! Man hänvisar istället multisjuka äldre till medicinkliniken, till primärvården och till kommunernas äldrevård.

Annons

All rehabiliteringspersonal vid geriatriska kliniken har flyttats till annan verksamhet. Ett stort antal geriatriker har sagt upp sig och slutat. De enstaka geriatriker som är kvar jobbar till stor del på en akutvårdsavdelning, inte med geriatrisk vård och rehabilitering.

Kort sagt: den geriatriska vården är skrotad och personalen flyr! Vi är på väg mot landets sämsta äldresjukvård!

I länet bor idag 72000 pensionärer som oroligt bevittnar denna utveckling som nu pågått i drygt två år. Pensionärerna är drygt en tredjedel av skattebetalarna i länet och drygt en fjärdedel av väljarna i valet den 9 september.

Vi pensionärer accepterar inte att Regionen sparar bort äldresjukvården samtidigt som man bygger ut annan vård! Vi kräver att ansvariga politiker snarast rustar upp den geriatriska vården vid alla tre sjukhusen i länet. Det behövs mer resurser och vårdplatser än tidigare eftersom antalet äldre kommer att öka kraftigt! Det är ju behoven som skall styra hur sjukvården skall utformas, inte ekonomin. I vårt rika län måste det finnas resurser även till en hygglig äldresjukvård!

Vi accepterar inte heller att man vältrar över utredning, behandling och rehabilitering av multisjuka äldre på kommunerna. Kommunerna har redan fullt upp med sin äldrevård och hemsjukvård och man saknar både geriatrisk kompetens och tillräckliga resurser.

Nu, i god tid före valet, önskar vi svar från politikerna i regionen på följande frågor:

Anser ni att det skall finnas geriatrisk specialistsjukvård vid våra tre sjukhus?

Anser ni att det behövs mer eller mindre geriatrisk vård när antalet äldre kommer att öka med 50 procent inom 10 år?

Kommer ni snarast att vidtaga åtgärder för att förbättra regionens äldresjukvård?

Det är val till regionen den 9 september. Vi uppmanar alla pensionärer i länet att inte rösta på de partier i Regionen som står bakom besparingarna i dagens äldresjukvård. Vi måste göra våra röster hörda!

Kjell Lindström

SPF Seniorerna

Solveig Löfdahl

PRO

Conny Rapp

SKPF

Marie-Louise Stålbark

RPG