Annons

Det var för en dryg månad sedan som hovrätten meddelade dom i fallet.

Göta hovrätt fastslog där tingsrättens dom gällande den person som i media kallats för 16-åringen som dömdes till fem månaders sluten ungdomsvård för grov misshandel.

Tingsrätten fann det inte utrett att den andra misstänkta personen, en 14-årig pojke, gjort sig skyldig till grov misshandel alternativt synnerligen grov misshandel eller vållande till annans död.

Men till skillnad från tingsrätten fann hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det våld som de två pojkarna utövat ledde till mannens död.

Därför fann Hovrätten det även utrett att den person som kallats för 14-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel. Han dömdes inte till något straff då han vid tillfället för brottet var under 15 år.

Annons

Från hovrättens sida är det därför uteslutet att någon annan person ska ha hunnit angripa EU-migranten Gheorghe "Gica" Hortolomei-Lupu efter att pojkarna lämnat platsen eller att ”Gicas” skador uppkommit på annat sätt.

Efter att domen förkunnades fanns det möjlighet att överklaga den. Men då tidsfristen för detta nu gått ut står domen från hovrätten fast och vinner därmed laga kraft, rapporterar P4 Jönköping.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app