Jmini uppger att kommunen fått kännedom om att avfallssituationen på platsen bedöms som allvarlig. Giftiga kemikalier uppges förvaras på ett sådant sätt att de riskerar att blandas ihop, vilket skulle kunna innebära konsekvenser för såväl människor som miljön.

En akut insats ska ha inletts för att minska riskerna och risken ska klassas som klass 1, vilket innebär mycket hög risk.

Andreas Bengtsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljökontoret, säger till Jmini att det inte bedöms finnas någon risk för allmänheten men att det gjorts en åtalsanmälan mot företaget som bedrivit verksamhet i lokalerna.