Annons

Det var i april förra året som en patient kom till akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov på grund av en skada mot ena fotleden. Först trodde vårdpersonalen att det fanns en skada i fotleden och att det behövde gipsas. Patienten fick därför gå med gips i sex veckor.

Under gipsbehandlingen fick patienten en blodpropp i det skadade benet och efter att gipset tagits bort fick patienten ett långdraget svårt smärttillstånd av en sort som är mindre vanlig.

Behövde inte gipsas

I efterhand har vården kunnat konstatera att det inte fanns någon skada som behövde gipsas. Detta tros ha kunnat upptäckas om vårdpersonalen hade kompletterat den vanliga röntgenundersökningen, som gjordes, med en skiktröntgenundersökning.

Diagnosen blev fördröjd, vilket kan ha lett till att det blivit mer svårbehandlat. Patienten fick också fortsatta besvär och det finns nu en risk för kvarstående men efter händelsen.

Annons

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app