Annons

Det var i april förra året som en patient kom till akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov på grund av en skada mot ena fotleden. Först trodde vårdpersonalen att det fanns en skada i fotleden och att den behövde gipsas. Patienten fick därför gå med gips i sex veckor.

Under gipsbehandlingen drabbades patienten av en blodpropp i det skadade benet och efter behandlingen har patienten fått ett långdraget svårt smärttillstånd av en sort som är mindre vanligt.

Kvarstående men

I efterhand har vården kunnat konstatera att det inte fanns någon skada som behövde behandling med gips. Det hade sannolikt kunnat upptäckas om vårdpersonalen hade kompletterat den vanliga röntgenundersökning som utfördes, med en skiktröntgenundersökning.

Diagnosen blev fördröjd vilket kan ha lett till att det blivit mer svårbehandlat. Patienten har fortsatta besvär och det finns nu en risk för kvarstående men efter det inträffade.

Annons

Utredningen avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Om Lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i ..

Om Lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app