Idrottsforum beskrivs av Smålandsidrotten som en mötesplats för idrottsföreningar och lokala politiker. Syftet med kvällen var att diskutera idrottsfrågor. Alliansen, de rödgröna och Sverigedemokraterna hade politiker på plats.

- Vi gör detta för att positionera idrotten inför valet, men inte bara det. Idrottsledare och rörelsen måste ta mer plats i debatten och uttrycka och berätta våra frågor och uppvisa den samhällsnytta vi gör. Vi återkommer gärna för att göra detta årligen, säger Rickard Strandberg.

Över 40 föreningar var representerade

Över 40 föreningar och ett hundratal deltagare var på plats och delades in i grupper som fick samtala med politikerna. Efter gruppsamtalen fick politikerna en efter en berätta vad de tog med sig från kvällen.

- Det blev ett stort engagemang och ett gott samtalsklimat. Och precis som det sammanfattades så fick politikerna många goda medskick om viktiga frågor. Dels om investeringar i anläggningar, men de lärde sig även mer om flera idrotter, säger Strandberg och fortsätter:

Annons

- Jönköpings kommun måste, precis som alla andra, vässa sig långsiktigt med en plan för både nyproduktion och investeringar. Säkerställa grundbidragen till barn- och ungdomsidrotten så att den utvecklas och stärks. Att jobba långsiktigt strategiskt och att det inte byter riktning efter varje val.

Hur viktig är en kväll som denna?

- Dialog och samtal är jätteviktigt. Politiker och föreningsliv vill samma sak och då gäller det att gå i samma takt, en mötesplats skapar den möjligheten.

Rickard Strandberg och Fredrika Lindström från Smålandsidrotten framhävde den goda samtalston som fanns under kvällen.
Foto: Filip Magnusson

"Det behövs nya anläggningar"

När politikerna berättade vad de tar med sig från kvällen nämndes investeringsbehovet flera gånger. Hur dagen framhävt hur mindre föreningar har det och hur investeringar ska prioriteras. Även att hela kommunens behov ska tillgodoses och inte bara Jönköpings. Rickard Strandberg berättar att han tar med sig mycket av det politikerna lyfte fram, och berättade även att de olika föreningarna och idrotterna på plats visade respekt för hur verkligheten ser ut i olika sporter.

- Som flera politiker sammanfattade så måste grundstödet till anläggningsdriften utvecklas. Föreningar och idrotten måste få en grund och stabilitet över tid. Det behövs nya anläggningar, men det är ideella krafter som driver runt dem och det krävs ett massivt och stabilt grundstöd.

Förutom Smålandsidrotten var även Kultur- och fritidsförvaltningen och Jönköpings Idrottsallians med och arrangerade idrottsforumet.