Annons

Huskurage är en ideell förening som arbetar förebyggande och med att förhindra våld i nära relationer. Huskurage ger grannar och närboende verktyg för att agera om de misstänker att något inte står rätt till. De erbjuder kostnadsfri policy för bostadsrättsföreningar och informationsblad som sätts upp i varje trappuppgång som uppmuntrar till civilkurage hos grannar om de misstänker att barn eller vuxna far illa i hemmet.

– Jag tycker att det behövs mer civilkurage i samhället. Sedan är det självklart att det alltid måste göras en riskbedömning. Vi har ju ett rättsväsende, vi har poliser. Det är inte alltid rätt att konfrontera. Men jag tycker att vi ska bry oss om våra grannar både när det gäller våld i nära relationer och barn som far illa, säger Ewelina Axell, som är med i Feministiskt initiativ i Jönköping och som föreslås vara ledamot i partiets styrelse.

Annons

Vill anta policy

Hon tycker att alla, framför allt kvinnor och barn som oftast är utsatta, ska känna sig trygga i sina egna hem. Hon menar att en dörrknackning från någon annan kan betyda allt för personen som blivit utsatt.

Att Jönköpings kommun skulle införa Huskurage är inget som är krångligt och dessutom gratis att införa, skriver Ewelina Axell i medborgarförslaget. Det hela handlar om att anta en policy om hur man önskar att boende agerar vid oro för våld.

Förslag från Feministiskt initiativ

Policyn föreslås bestå av tre steg; knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar, och ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

– Idén till detta kommer från början från Feministiskt initiativ i Härnösand. Där har detta förslag lämnats in och detta är något som används av vissa kommuner i dag. Jag tycker att detta är något som kan användas här också, säger Ewelina Axell.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app