En granne har vänt sig till kommunen för hjälp då han menar att människor utsätts för farlig trafik och buller. Det påtalas att kommunen själva hyr ut boende längs vägen till studenter och det ifrågasätts hur nattkörningarna kan få fortsätta.

Relaterat: ”Glad att slippa sanktioner”

Vems ansvar det egentligen är tycks dock vara svårt att peka på.

– Vi tar kontakt med fastighetsägaren för att få information i ärendet angående byggnation. I dagsläget finns det inget bygglov. Vägen är en enskild väg och då är det en vägförening som har huvudansvaret, säger Anna Klahr, bygglovchef på stadsbyggnadskontoret, och hänvisar till tekniska kontoret.

Svår fråga

Grannar störs av trafik nattetid, men det är svårt att komma åt problemet.
Foto: JANNE WRANGBERTH

Men Mattias Johansson på tekniska kontoret menar att det är en svår fråga eftersom det inte finns bygglov för byggnationen på platsen.

– Det här är ju helt upp- och ner. Normalt när det ska ske ett bygge så går det på remiss till instanser och då skulle vi få uttala oss om hur ett eventuellt bygge skulle påverka trafiken och hur detta skulle hanteras. Men i det här fallet saknas ju bygglov, och därmed har ju inte heller trafiksituationen setts över. Frågan är hur vi ska bete oss när det har blivit som det har blivit, säger han.

Annons

Enligt Trafikverket kan ett eventuellt bidrag till vägföreningar dras in om det sker inskränkningar som strider mot bestämmelser om när trafik får ske.

Regler för buller

Miljöinspektör Erik Engwall berättar att det normalt finns regler som reglerar buller på arbetsplatser.

– Mellan klockan 7-18 får det vara som bullrigast. Klockan 18-22 ska det vara mindre buller och mellan klockan 22-07 ska folk kunna sova, så det får inte vara buller som stör för mycket då. Eftersom det inte finns något bygglov så har inte heller miljökontoret satt några bestämmelser gällande buller på platsen, berättar han.

Med andra ord är det även svårt för miljökontoret att agera i frågan.

Stadsjurist Malin Levén berättar att hon inte är inkopplad i ärendet och känner inte till att någon annan jurist i kommunen är det heller.

– Om stadsbyggnadskontoret vill ha hjälp i dessa frågor så är jag säker på att de kontaktar mig. Jag kan inte uttala mig om vems ansvar det är i den här frågan eftersom jag inte är inkopplad, säger hon.

Tommy Hegestrand fick först bygglov för en arena för jakt, fiske och hund vid Hulukvarn. Et..

Tommy Hegestrand fick först bygglov för en arena för jakt, fiske och hund vid Hulukvarn. Ett beslut som fattats av stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun.

Grannarna i området överklagade bygglovet till länsstyrelsen, som upphävde beslutet.

Tommy Hegestrand har därefter överklagat ärendet vidare till mark- och miljödomstolen, som går på länsstyrelsens linje. Tommy Hegestrand har nu tagit saken vidare ärendet till mark- och miljööverdomstolen.

Läs även:

”Glad att slippa sanktioner”