Annons

Som vi tidigare har berättat var patienten inlagd efter att ha fått en ny njure och hade en tarminfektion med blodförgiftning. När patienten blev sämre dröjde förflyttningen till intensivvårdsavdelningen och kort därefter avled patienten.

Annons

Sjukhuset drog slutsatsen att det är oklart om en snabbare förflyttning till intensiven hade kunnat förändra utgången, då det handlade om en ovanlig och mycket svår infektion.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.

IVO menar att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.