Annons

Misstolkning av gallgångarnas uppbyggnad och brister i rutiner gjorde att tre kirurger vid de tre sjukhusen Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus begick samma misstag. Som Jnytt har skrivit om tidigare handlar det om tre fast anställda och erfarna läkare. Att händelserna inträffade vid samma tid ska vara en ren tillfällighet.

Galloperation är en av de vanligaste kirurgiska ingreppen i länet, men i det här fallet gjorde man alltså en missbedömning av gallgångarna som skars av. Patienternas skador fick därefter repareras i Linköping.

– Det inträffade har diskuterats bland våra kirurger som en påminnelse om att även galloperationer kan vara svåra och att det är viktigt att alltid vara noga. Vi har även tittat över våra rutiner, sa chefsläkare Axel Ros till Jnytt i en tidigare intervju.

Annons

Besvär kan uppstå

Patienterna ska må väl i dag men enligt Ros kan man inte utesluta besvär i framtiden.

– I gallgångarnas lagning kan det bli förträngningar vilket kan orsaka infektion. Risken är liten men den finns.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnat ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg,IVO.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app