Från och med den 1 januari 2016 blir de läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn upp till 18 år.
Beslutet från riksdagen omfattar även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Enligt Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, kom beslutet ganska sent, vilket innebär mycket arbete för att få reformen att fungera i praktiken.
— Målet är att övergången ska gå så bra och smidigt som möjligt för butikerna, säger han.

Lika för alla
Enligt regeringen är syftet med reformen att ”möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper”. Och beslutet välkomnas av Åselott Andersson, flyktingsamordnare i Vetlanda kommun.
— Jag tror att det här kan innebära stor skillnad för både asylsökande och familjer som precis har fått uppehållstillstånd och lever med väldigt låg inkomst, så väl som för svenska familjer med dålig ekonomi, säger hon.

Läkemedelsförmånen omfattar inte artiklar som exempelvis receptfria läkemedel för rökavvänjning och naturläkemedel.