Annons

Tidigare i veckan presenterades den av regeringen tillsatta utredningen om en översyn av tobakslagen. Där föreslås rökförbud på vissa allmänna platser utomhus, exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker, tillståndsplikt för försäljning av tobak och ändrad reglering och tillsyn av snus. Enligt förslaget ska snuset få vara smaksatt även i fortsättningen, men däremot ska det inte framgå vilken smak snuset har på förpackningen.

"Tack vare snuset"

Det som rör snuset är något som Mats Green, moderat riksdagsledamot från Jönköping, reagerar mot.

- Snus är det bästa botemedlet mot rökning. Att Sverige har en betydligt lägre andel som är sjuka på grund av tobak än övriga Europa och världen är tack vare snuset. Min poäng är att detta slår mot snuset och inte mot cigarettindustrin som har enorma exponeringsmöjligheter som inte snuset har, säger han.

Annons

Green, som varken röker eller snusar själv, menar att det överhuvudtaget inte går att jämföra snus med cigaretter.

- Få studier visar att snus har skadlig effekt på hälsan, det har däremot tobak och cigaretter. Att jämställa snus med rökning är helt felaktigt, det går inte att jämställa dessa effekter. Snus är dessutom ett effektivt medel mot rökning. En del menar att snus är en väg in i rökning, men så är det inte, säger han.

Kan slå hårt

I Sävsjö i Jönköpings län finns företaget Skruf Snus AB, som med över 200 anställda är ortens största arbetsgivare. Om förslaget blir verklighet riskerar det att slå hårt mot företaget, menar Green.

- Skruf Snus är en stor snustillverkare med flera hundra arbetstillfällen, och där kan många jobb vara hotade. Hur många vågar jag dock inte uttala mig om. Det här förslaget är helt felriktat och det slår mot en näring som är viktig för Jönköpings län. Det här kommer att slå stenhårt både mot flera hundra jobb i länet och mot folkhälsan.

Mats Green kommer att arbeta mycket med det här och väcka opinion.

- Just nu håller jag på att läsa utredningen som är på 600 sidor. Mitt främsta intresse är att många jobb i länet är hotade men även att det som sagt inte går att jämföra cigaretter med snus, säger han.

Men socialdemokraten Helene Petersson håller inte med.

– Skruf Snus är en viktig arbetsplats för Sävsjö kommun och ett exponeringsförbud kommer knappas äventyra de arbetstillfällen som finns i kommunen, säger hon.