Annons

Årligen flyttar det in 200-300 personer till Habo men man har en väldigt liten andel med utländsk bakgrund. Fast nu ska kommunen ta emot ett antal asylsökande som ska bo på Väst-Göte motell.

– Det kommer ett 40-tal successivt under det här året och nästa år troligtvis 60, säger Betty Svensson, socialchef.

Medan de väntar på besked om uppehållstillstånd ska kommunen nu dra igång ett projekt för att underlätta integrationen för dem som får stanna. Språket är nyckeln och man vill på olika sätt förbereda dem inför svenskundervisning och påskynda resan in på arbetsmarknaden.

Studieförbundet Vuxenskolan har i uppdrag att utföra den här verksamheten i landet. Här i länet har man redan sådan verksamhet i Finnveden, på Höglandet och i Jönköping.

– Vi har ett stort arbete i länet och det blir superroligt att komma till Habo också. Vi har erfarenheter från vår befintliga verksamhet och kan plocka med oss flera goda exempel, säger Theresa Eriksson, områdeschef på Vuxenskolan.

Det handlar till viss del om enklare språkundervisning men huvudinriktningen är att skapa mötesplatser där man i och för sig också tränar språket. Och de tror inte att det blir något problem att engagera många Habobor.

Annons

– Det finns en stor mängd god vilja, många hör av sig och vill hjälpa till. Det gäller att kanalisera all denna goda vilja, säger Anders Richman, gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktige.

– Vi ska ha en mötesplats där det ska vara öppet dagtid några dagar i veckan. Jag ska ha min arbetsplats där och knyta till mig volontärer. Där ska de kunna få hjälp med att översätta dokument, kontakta sjukvården och någon som kan följa med dem till olika institutioner, berättar Jenny Lilja, projektledare från Studieförbundet Vuxenskolan.

En annan del är att involvera företag i projektet för att skapa praktikplatser.

– Vi har en arbetslöshet på två procent i Habo och det betyder egentligen att det är många företag som har brist på arbetskraft. Vi ska försöka matcha ihop företag med asylsökande som har rätt kompetens, säger Anders Richman.

Fatime Golani kom till Sverige och Stockholm från Afghanistan för åtta månader sedan och har därefter bott tillfälligt i Värnamo och Stockaryd innan hon kom till Habo. Alex Abdurahman kom ungefär samtidigt från Syrien till Malmö och därefter Märsta, Värnamo och nu Habo.

Båda kan göra sig förstådda på Svenska och lovordar Vuxenskolans verksamhet i Värnamo. Med en del språkundervisning och det nätverk som fanns så att de kunde aktivera sig med till exempel idrott. Nu hoppas de att det ska bli lika bra i Habo. Alex hoppas få börja jobba här.

Från projektet kommer man att skicka ut ett informationsblad till hushållen i kommunen i början av augusti - där man också ska efterlysa goda idéer från folk.

Till projektet har kommunen fått bidrag från Länsstyrelsen på 700 000 kronor.