Annons

Via ett Järnvägsforum fick jag tillåtelse att använda denna bild till en artikel i Jnytt. Jag har vid ett flertal tillfällen stigit på rälsbussen för att fara en hållplats till Hovslätt och hälsa på farmor. Jag har också vid ett antal tillfällen under 1962 embarkerat sagda rälsbuss till Vaggeryd, bytt där till ett annan liknande fordon och kommit fram till slutstation för min resa, Skillingaryd. Som artillerist har jag ju tillbringat en viss tid av min ungdom på denna exercished.

Använde plåtstins när man ville åka med
Bilden föreställer banmästarbostaden vid hållplatsen Jordbron. Det fanns även en väntsalskur söder om huset på bilden. Under de senare åren av hållplatsens existens fanns ingen bemanning och därför fanns en plåtstins utanför stationshuset, som man fick vrida på för att därigenom påkalla förarens uppmärksamhet på att här fanns det minsann passagerare som ville åka med rälsbussen. Banan har aldrig varit elektrifierad utan trafikerats av tågsätt dragna av ånglok eller i modernare tid diesellok och för persontransport för det mesta rälsbuss. Bildens rälsbuss är på väg mot Vaggeryd och tågsättet som står till höger, står på den anslutningsbana som fanns mot dåvarande Slakteriet.

Annons

Jordbron klar 1928
Om tillkomsten av järnvägen Halmstad-Jönköping har Gunnar skrivit i en tidigare artikel i Jnytt . Hållplatsen Jordbron finns inte med på 1917 års tidtabell utan öppnas först 1928 och finns kvar till banans nedläggning 1 april 1972. En intressant lastplats finns mellan Jordbron och Hovslätt på båda tidtabellerna och den kallas Ljungarum. Har förgäves försökt att minnas var en sådan kan ha legat. Av banprofilen som finns på en hemsida för HNJ-Järnvägar bör den ha legat 1 km norr Hovslätts station och då är vi  någonstans i höjd med Hagaberg/Kättilstorp. Denna hållplats lades ner 1957.

Låg här en kiosk?
Vid Jordbron låg också i min barndom ändhållplatsen för spårvagnen i sta´n, den röda linjen. Den gick från och med 1936 ända ner till Jordbron utmed dåvarande Prästkärrsgatan, idag Klostergatan. I anslutning till korsningen vid Jordbron fanns vid Jordbrovägen/Klostergatan en enkel byggnad på östra sidan av Jordbrovägen, precis där Tabergsån korsar Jordbrovägen. Mitt minne minns svagt en kiosk, men jag kan ha fel. Dock finns den på fotografi i en av Gudmundsgillets årsböcker.

Varför Jordbron?
Till slut namnet Jordbron. En bro av jord känns tveksamt, men det symboliserar en bro/väg över en längre sträcka, som ett kärr. Faktum är att letar man i Jönköpings gamla böcker hittar man tre broar som har kallats Jordbron. Först är det bron över Dunkehallaån där Kortebovägen korsar, dels Rosenbergsgatan vid Liljeholmskärret och så till sist den bro som denna artikel mest handlar om och det är den enda bro som idag fortfarande kallas Jordbron.

 

 

Källor
Henrik Reuterdahl (ett speciellt tack)

Gudmundsgillets årsböcker
L O Fältskog-L Lindberg Jönköpings eletricitetsverk och spårvagnar
HNJ-Järnvägars hemsida

Bild äldre
Arne Carlsson