Annons

Som Jnytt tidigare har berättat planeras det för ett nytt bostadsområde i området Ekeberg/A6. Bostadsområdet väntas få namnet Ekeberg. Anders Samuelsson (C) har tidigare sagt att satsningen ska ha högsta prioritet. Men i samband med utredningen av området har det dykt upp flera svårigheter som kan ställa till med bekymmer.

– Vi har jobbat med utredningen om att bygga bostäder i området A6/Ekeberg. De stora frågorna har varit dels markförhållandena och dels dagvattenfrågan, förklarar Martin Gustafsson på Jönköpings kommun.

Tänker på hundraårsregnet

2013 drabbades Jönköping av ett så kallat hundraårsregn, vilket gjorde att det blev översvämningar. 60 millimeter regn kom under en timmes tid över Rosenlund, A6 och Liljeholmen. På E4 förbi A6 blev det stora bekymret där det samlades stora mängder vatten. Oron var också stor hur översvämningen skulle påverka Länssjukhuset Ryhov.

Annons

Översvämningen 2013 finns med i bakhuvudet när det nu planeras för det nya bostadsområdet Ekeberg.

Stora höjdskillnader

– När det gäller marken i området ser vi att det är väldigt svårt att ta hand om vatten som kommer att komma i området. Vi vet att dagvatten som kommer i området måste ledas bort till Rocksjön. Samtidigt vet vi om hur markförhållandena är om man tittar på den väg där vattnet kommer att gå, säger Martin Gustafsson.

Marken i området är nämligen sådan att det finns risk att den eroderar och det kan bli brister och sprickor i marken, något som kommunen förstås inte vill ska hända.

– När vi bygger nya bostadsområden vet vi att vi kan jobba med dammar när det gäller dagvattenlösningen och på så sätt släppa igenom vattnet mer kontrollerat. Men i det här området måste vattnet snabbt lämna området, förklarar Martin Gustafsson.

De stora höjdskillnaderna i området kan också ställa till med bekymmer.

Ska lämna in rapport

– Vi vet att det kommer handla om höga hastigheter för vattnet då det ska ta sig förbi Länssjukhuset Ryhov ner till Rocksjön. Vi bedömer att dagvattenfrågan är komplicerad och svår. Våra erfarenheter säger att det kommer att bli dyrt om man ska lösa det här samtidigt som det innebär stora risker, inte minst när det gäller vattnet i anslutning till sjukhuset, säger berättar Martin Gustafsson.

Han vill inte se en repris av bekymren som uppstod i samband med skyfallet 2013.

– I början av 2019, i januari-februari någon gång, ska vi lämna in en rapport till politikerna i tekniska utskottet där vi beskriver problematiken. Vi har även gett en lägesrapport redan i stadsbyggnadsnämnden där vi berättat om arbetet och svårigheterna som finns. I nuläget finns inget material inlämnat till politikerna, men vi hoppas kunna få ihop en rapport så snart som möjligt, säger Martin Gustafsson.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app