Annons

P4 Örebro har frågat regionerna hur deras ekonomiska prognos för sjukvården ser ut och det är bara Region Jönköpings län som har ekonomin i balans.

SVT Jönköping rapporterar att en av anledningarna till att det går bättre i Jönköping än på annat håll är att andelen inhyrd personal har minskat.

– Det är ett medvetet arbete under en lång tid som ligger bakom att vi kunnat minska hyrläkare och annan hyrpersonal, säger Rachel De Basso (S), regionråd i Jönköpings län, till SVT Jönköping.

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvård har minskat med 28 procent under årets första halvår i jämförelse med samma period förra året.

Annons

Siffrorna är näst bäst i landet, nationellt har kostnaden ökat med 3,7 procent.