–Kommunerna i Jönköpings län har ett viktigt ansvar för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och på sommaren ser vi att tillgängligheten i utemiljöer skulle kunna förbättras. Flera kommuner ställer inte krav som kan ge alla möjlighet att göra något så enkelt som avnjuta en fika i solen eller en middag på en uteservering, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana, i en kommentar.

Årlig undersökning

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar tillgänglighetsarbetet i landets kommuner. I Jönköpings län har nio av tretton kommuner besvarat enkäten, och resultaten visar att tillgängligheten bland kommunernas uteserveringar är bättre än rikssnittet.

En kommun har angivit att de saknar uteserveringar. Fem kommuner har uppgivit att de ställer tillgänglighetskrav, men endast två kontrollerar tillgängligheten på samtliga uteserveringar. Det är ett förhållandevis positivt resultat för Jönköpings län, men det finns fortfarande utrymme för förbättring.

Annons

"Bör kontrolleras också"

– Krav på tillgänglighet vid beviljandet av tillstånd till uteserveringar är bra, men de bör kontrolleras också. Det är ett kostnadseffektivt sätt att göra en inventering av tillgängligheten i kommunen och samtidigt standardisera tillgänglighet, säger Jonatan Arenius.

Fotnot: Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna. Här kan du läsa hela rapporten.