Annons

För att undvika att nya stadsdelar och bostadsområden i Jönköpings kommun får nya namn som sprids i folkmun och exempelvis får mindre trevliga smeknamn som ”Toarullen", tar politikerna nu upp frågan innan områdena ens har börjat byggas.

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde bestämdes det att Madenområdet i Huskvarna, eller gamla Maden som det också kallas, ska få ett nytt namn i samband med att området utvecklas till en ny stadsdel. Det nya namnet är tänkt att bli Rosendala.

Bakgrunden är att det historiskt funnits en herrgård på platsen med detta namn och nu kan alltså det nya området få namnet efter herrgården.

”Medborgarna bryr sig”

Kommunen planerar även att bygga ut området söder om Asecs vid golfbanan i Jönköping. När detta sker kommer det nya bostadsområdet att få namnet Ekeberg. Anledningen till detta är att området ligger söder om Ekebergs gård.

Annons

– Vi har märkt att medborgarna bryr sig mycket om gatunamn och när vi bestämmer stadsdelsnamn går detta via Lantmäteriet. För att undvika att nya områden döps i folkmun eller av byggare innan vi själva formellt har döpt det, så väljer vi nu att döpa två områden som ska bebyggas i förväg, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förankras tidigt

Om det byggs bostäder på nya området Ekeberg finns det planer på att låta vissa hål till golfbanan vara kvar.

– Vi kände att vi inte ville kalla det för något som var kopplat till köpcentret Asecs eftersom området egentligen inte har med det att göra. Att vi nu döper två områden i förväg gör att vi kan förankra detta redan innan området byggs och vi kan exempelvis ha det namnet på detaljplanen och på samråd, förklarar Anders Samuelsson.