Gatan ligger i Munksjöstaden norr om Korsgatan. Det är en gata som ska byggas inom ett område som omfattas av en detaljplan som nyligen vunnit laga kraft.

Politikerna har fått som förslag att gatan ska heta Tjärpappsgatan. Det är ett namn som anknyter till områdets verksamhet och som har kommit fram genom tidigare diskussioner med bland annat Gudmundsgillet, länsmuseet och Munksjömuseet.