I vår serie med artiklar om att regionen bestämt sig för att helt satsa på datasystemet Cosmic och att fasa ut ett väl fungerande, externt system för remisser, har vi försökt få reda på vad kostnaden kan bli. I en tidigare artikel har systemägaren Anette Peterson på Region Jönköpings län uppgett att det varken finns en fullständig tidsplan eller en fullständig bild över kostnader. Men nu har vi fått tillgång till omaskade dokument och kan läsa det som regionen velat dölja.

För det första maskas det redan kända, att Cosmic Bos behöver utvecklas för att klara skillnaden till det nuvarande systemet, för att upprätthålla patientsäkerhet och undvika ökad tidsåtgång i flera arbetsprocesser.

Annons

24 miljoner...

Nästa maskning är att "BearingPointutredningen med dess bilagor är sedan tidigare godkända av de som beställde dessa. Det är officiella dokument." Trots det har tjänstemän strukit över stora delar.

Nu kan vi också visa beräknade kostnadern. Den externa konsultutanalysen, BearingPointutredningen, har en uppgift om att det skulle kosta 18,8 miljoner för Jönköping att driftsätta Bos, som är det nya systemet, och underhåll och support 4,4 miljoner årligen. Regionen rekommenderas att komplettera med att beräkna kostnaden för projektet med införande, integrationer och funktionsgap, övergripande tidsplan, delmål, prioritering och resursuppskattningar.

... eller 85 miljoner

I den egna utredningen från april 2017 gjordes också en djupare analys som visar på en helt annan kostnad med 37 miljoner för införandet. Total kostnad över sju år handlar det om 85 miljoner, under sju år, inklusive drift och underhåll. Då ingår inte behovet av mer resurser till sjukvården när det blir ökad belastning under tiden som Bos införs. Utöver det beräknas utbildningskostnaderna till 25 miljoner kronor. Dessa uppgifter har alltså maskats av regionen.

När de offentliga handlingarna begärdes ut strök tjänstemännen över stora delar. Bland annat strök de över en formulering som sa att handlingarna skulle vara offentliga.
Foto: Janne Wrangberth

"Utmanande"

Den oberoende konsulten bedömer att det är möjligt men utmanande att driftsätta Bos som systemet är från början. Motiveringen är att den projektplanen utgår från minimal systemutveckling och förutsätter förändring i verksamheten för att att överbygga gapen i funktion.

Region Östergötland som också ska lämna Weadd Ros för att gå in i Cosmic Bos för remisser och svar har valt att vänta tills Bos är mer utvecklat, bland annat med hänsyn till personal och patientsäkerhet.

Det finns också saker i Bos som inte finns i Ros, som ett enkelt ritprogram för att visa var på kroppen prover ska tas. Röntgenremisser måste signeras, vilket många efterfrågat men som andra anser ger mer administration. Remisser kan ha status makulerad i Bos och flera remisser kan vidimeras i samma vy, vilket underlättar administration.

I morgon: Läs den femte delen av vår granskning av regionens datasystembyte.

Fler uppgifter som strukits bort

Uppgiften om att region Kalmar, som redan har Bos, länge har önskat mer utveckling av Bos.

..

Fler uppgifter som strukits bort

Uppgiften om att region Kalmar, som redan har Bos, länge har önskat mer utveckling av Bos.

Utmaningen om att provsvar för intensivvårdspatienter inte syns i Bos utan visas i produktionssystemet och Metavision.

Uppgift att det i en bilaga finns förfinade uppgifter om vilka som är de största patientsäkerhetsriskerna.

Listan på åtgärder som måste säkras innan driftsättning.

Risk att systemet för mikrobiologi inte kan integreras utan kanske måste göras om för att fungera med det nya systemet Bos.

Farhåga för patientsäkerhet när användare måste jobba i fler system har olika patienters information på skärmen

Att det känns orealistiskt i dagsläget att BOS kan uppnå samma funktionalitet som ROS på bara ett par år så verksamheten är kanske tvungen att offra gap (skillnader i funktion) med prio 3 eller lägre, men dessa måste åtgärdas skyndsamt efter driftstart, cirka 2 år.

IT