Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd.  Detta innebär stora möjligheter för de elever som väljer fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.
Det finns ett långsiktigt rekryteringsbehov i motorbranschen. En enkät bland arbetsgivare visar att branschen i Sverige under den kommande treårsperioden kommer att behöva rekrytera över 5000 personer.

Stort behov
I Jönköpings län är behovet bland det största i landet. Här uppger över hälften av arbetsgivarna att rekryteringen det senaste året berott på expansion.
– Vi ser ett långsiktigt behov av att anställa yrkeskunnig personal framöver, framförallt biltekniker med programmerings- och datakunskaper, säger Mats Johansson, regionchef på Holmgrens Bil för Jönköping Nässjö och Vetlanda.
Parallellt med detta har antalet elever som studerar på gymnasieskolans fordons- och transportprogram minskat på nationell nivå under de senaste åren visar statistik från Skolverket – inte minst på grund av stora demografiska skillnader mellan årskullarna. I slutänden är detta ett allvarligt problem för motorbranschen som har ett behov av att nyanställa kompetenta ungdomar. 

Bäst möjlighet till jobb
Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen är fordons- och transportprogrammet ett av de yrkesförberedande gymnasieprogram som ger bäst möjlighet till arbete för ungdomar, en prognos som gäller både på fem och tio års sikt.
2011 genomförde Transportgruppen/MYN och LYN och TYA en undersökning på länsnivå för fordons- och transportprogrammet. Denna visade att elever på fordons- och transportprogrammet i Jönköping har lätt att snabbt få jobb jämfört med elever på andra gymnasieprogram och i andra län.

95 procent fick arbete
– Den som väljer att studera på fordons- och transportprogrammet har mycket goda chanser att få ett kvalificerat arbete direkt efter gymnasiet. Av eleverna på programmet vid Bäckadalsgymnasiet i Jönköping hade till exempel 95 procent av eleverna fått jobb två år efter examen, vilket är en utomordentlig siffra, framhåller Caj Luoma, VD i Motorbranschens yrkesnämnder.