Jönköpings kommun:

Elnät 2017: 53,8 öre/kWh inkl moms

Förändring 1 år (2016/201..

Jönköpings kommun:

Elnät 2017: 53,8 öre/kWh inkl moms

Förändring 1 år (2016/2017): 0,0%

Förändring 5 år (2012/2017): 0,0%

Habo kommun:

Elnät 2017: 80,0 öre/kWh inkl moms

Förändring 1 år (2016/2017): 1,6%

Förändring 5 år (2012/2017): 17,0%

Mullsjö kommun:

Elnät 2017: 104,3 öre/kWh inkl moms

Förändring 1 år (2016/2017): 11,2%

Förändring 5 år (2012/2017): 41,9%

Medelvärde i länet (medelvärde riket inom parentes):

Elnät 2017: 79,1 öre/kWh inkl moms (88,8)

Förändring 1 år (2016/2017): 6,0% (7,5)

Förändring 5 år (2012/2017): 15,0% (24,7)

I samtliga kommuner i länet, förutom i Jönköpings kommun, har elnätsavgiften ökat under det senaste året. Länet har fått en genomsnittlig ökning med sex procent sedan 2016, enligt den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i hela landet.

Annons

– Kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Mullsjö i topp länge

Under de senaste fem åren har konsumentprisindex, KPI, ökat med 1,6 procent. Den genomsnittliga elnätshöjningen i landet är därmed mer än 15 gånger högre än KPI.

Att Mullsjö, trots att de toppat listan i många år, fick en höjning med 11,2 procent 2016 tycker Hyresgästföreningen är siffror som är på tok för höga.

– Det måste ju stagnera någon gång, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, i ett pressmeddelande.

Här går det läsa mer om undersökningen.