Annons

Nu är det dags för byggherrar att visa sitt intresse för flera bostadsområden i Jönköpings kommun.

Målet: 70-80 nya bostäder

Barnarp: Åtta bostäder i form av rad- och parhus

Drättinge: 14 bostäder i form av rad- ..

Målet: 70-80 nya bostäder

Barnarp: Åtta bostäder i form av rad- och parhus

Drättinge: 14 bostäder i form av rad- och parhus

Flahult: 10-15 bostäder i form av rad- och parhus

Råslätt: 30-40 bostäder i bostadsrättsform

Sammanlagt rör det sig om mellan 70 och 80 bostäder i Barnarp, Drättinge i Kaxholmen, på Råslätt och Flahult.

I Barnarp, Drättinge och Flahult rör det sig om radhus och på Råslätt ska det bli 30 till 40 bostadsrätter.

När kan byggena påbörjas?

Annons

– Under 2017 på de tre där detaljplanerna är klara. När det gäller Råslätt så är den detaljplanen ute på samråd sen ska den på granskning. Det är en process under 2017, sen kan det nog mer konkret under 2018, säger Linda Helte som är chef för mark- och exploateringsavdelningen på kommunen.

Målsättningen är att minst 800 bostäder om året ska börja byggas i kommunen.

Hur går ni vidare nu?

– Nu bjuder vi in och ser hur många byggherrar som vill vara en del av utvecklingen. Tidigare har det inkommit mellan 20-30 byggherrar som visat intresse på varje område, sedan väljer kommunen ut fyra, fem som får komma in med ritningar och dylikt, säger Linda Helte.

Företag som är intresserade av att bygga ska lämna in sina intresseanmälningar i början av februari. Sedan tidigare har byggherrar kunnat lämna in intresseanmälan för markanvisning på ett nytt område på Flahult.

Sedan tilldelar kommunen markanvisning till den som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Markanvisningarna är ett resultat av ett nära samarbete mellan tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret, som arbetat intensivt för att se till att ta fram nya detaljplaner.

Vill du se mer om de olika platserna? Klicka på länken.