Annons

Det är en man boende i Jönköping som nu föreslår att en ny fotbollsarena bör byggas på Hedenstorp. Han skriver i ett medborgarförslag att området vid vägarna 40 och 195 vid Hedenstorp bör utredas för eventuell placering av ny fotbollsarena.

- Synlighet från bland annat en riksväg ger utan tvekan möjlighet till PR och därmed inkomster skriver mannen och fortsätter:

Annons

- Markförhållandena är gynnsamma och möjlighet att samordna parkering med befintliga verksamheter bör finnas

Problem med kommunikationen

Dock pekar mannen på ett problem om en arena skulle byggas på Hedenstorp.

- Allmänna kommunikationer är inte så väl utbyggda, inte ens den tätast trafikerade stomlinje kan klara transportbehovet. En enkel beräkning visar att det behövs 20 normalstora bussar för att transportera 1000 besökare. Utan extra åtgärder går det inte att klara resandeströmmen.

Mannen föreslår också att möjligheten att placera solceller på läktartaken utreds

Flera förslag

Just nu håller ju Jönköpings kommun på att utreda tre alternativ för en eventuell placering av arenan, På Jordbron, Stadsparken samt Råslätt. Jnytt har även tidigare skrivit om fansens förslag till en nya arena.