Annons

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, förklarar att något historiskt nu håller på att ske. Nu har nämligen det första konkreta steget tagits mot att få till en av de största bostadssatsningarna som just nu sker i Jönköpings kommun.

Stadsbyggnadsnämnden har nämligen sagt ja till att detaljplanen för området går ut på granskning, vilket är det näst sista steget i processen innan bostäderna kan börja byggas.

– Det här innefattar en större del av området vid Munksjön. Det som inte är med i planen är området vid Jordbron vid Good morning hotel och trafikplatsen där. Inte heller östra delen är med i planen då det inte är klart när det gäller marken där, liksom den södra delen där det planeras för stationsområde för höghastighetsbanan. Men allt däremellan är det inga problem med och det är det området som nu går ut på granskning, berättar Anders Samuelsson.

Annons

Bostäder nära vattnet

Området kommer att innehålla såväl många bostäder som en förskola.

– Det finns inte mycket intressen eller motstridigheter just för det här området. Det finns avtal med ett antal företag som kommunen samarbetar med och vi är i stor utsträckning överens. Därför kan vi nu inleda den första delen när det gäller att konkretisera de nya stora bostadsplanerna, säger Anders Samuelsson.

Han förklarar att oavsett vad som händer när det gäller stationsområdet och höghastighetsbanan, så kommer de nya bostäderna att kunna byggas i det området som nu går ut på granskning.

– Det blir kommersiell verksamhet i området också, men mest bostäder. Det handlar om mellan 2 200 och 2 400 bostäder som kommer att komma upp runt hela Munksjön. Det blir bra bostäder med nära till vattnet och tillgång till Munksjöns strand, berättar Anders Samuelsson.

Omvandling av hela centrum

Etappen som nu snart kan börja byggas omfattar cirka 800-900 bostäder och om allt går enligt planerna kan detaljplanen antas i slutet av året. Det innebär att de första bostäderna vid Skeppsbron kan stå klara om cirka ett-ett och ett halv år räknat räknat från årsskiftet.

Varför har det tagit så lång tid att få till bostäder, om det funnits med i tankarna ända sedan 1994?

– Det är ett komplext område. Det tar tid att omvandla industrimark till mark för bostäder. Det är mycket som ska utredas och det handlar om framtida stora byggnader, förklarar Anders Samuelsson.

Han säger att bostäderna vid Skeppsbron innebär en stor omvandling av hela centrum.

– Vi utnyttjar våra sjöar på ett bra sätt och det känns helt rätt att gammal industrimark i stället kan bli viktig naturmark och ge plats för bostäder. Det är fina lägen och det kommer att bli ett fint bostadsområde, säger Anders Samuelsson.