Bostäderna kommer att byggas i centrala Taberg på två fastigheter som kommunen har köpt. Planen delades upp i två etapper där första etappen innebar två bostadshus på en fastighet och i nästa etapp byggs det alltså ett flerbostadshus.

Enligt skissen kommer flerbyggnadshuset att ha en trekantig form som ger goda solinsläpp till alla lägenheter, då planlösningen är utformad så att alla har fönster i tre väderstreck.

Denna byggnad väntas rymma 13 lägenheter, som är tänkta att bli hyresrätter. Det blir gemensamma utrymmen i markplan där det kommer att rymmas cykel- och barnvagnsförråd och lägenhetsförråd.

Tvåor, treor och fyror

Enligt skissen är byggnaden utformad med ett brandsäkert trapphus med hiss och lägenheterna består av tvåor, treor och fyror. De två lägenheterna som är belägna på översta våningen får balkong eller takterass.

Annons

Det kommer finnas möjlighet att göra en gångväg längs med Smedjegatan och Tahevägen. Inom kvartersmarken finns i dag en gångväg genom fastigheten mellan de nybyggda husen. Denna gångväg är tänkt att förlängas för att skapa ett sammanhängande stråk mellan husen som finns där.

På Malmgatan norr om området finns en bred gång- och cykelväg som leder ner mot centrum och tågstationen i Taberg. Det är gångavstånd till tågstationen och det kommer dessutom bara att vara cirka 300 meter till närmaste busshållplats.

Kan få fjärrvärme

Kommunen bedömer det som att trafiken bara kommer att öka marginellt på Smedjegatan när byggs. De nya bostäderna kommer att kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar och även befintlig fjärrvärmeledningar och elnät.

Detaljplanen för området möjliggör för fler hyresrätter, vilket det är brist på i Taberg. I detaljplanen redogörs det även för hus skuggorna kommer att falla från det nya huset. Det nya huset tros bara marginellt bidra till en skuggigare boendemiljö.

Här planeras det nya trekantiga huset.
Foto: Skiss/Jönköpings kommun

Så här väntas det nya flerbostadshuset se ut.
Foto: Skiss/Jönköpings kommun