Kommunen har en lång lista på områden i kommunen som är i behov av fler förskolor och skolor. Och listan blir allt längre.

– Vi har ett stort behov av att bygga nytt och då vi inte hunnit med att bygga det som behövts tidigare så ligger det kvar när det tillkommer nya behov. Jag känner en stor frustration över att vi inte lyckas få fram permanenta lokaler i den takt vi behöver, säger Peter Lindström, förskoleansvarig i kommunen.

Ska avlasta skolan

Nu kommer tillfälliga paviljonger att placeras ut vid Taheskolan i Taberg, på Grästorp, på Eriksberg, på Vätterslund, på Dalvik och i Ölmstad.

– Paviljongerna måste till för att vi inte hinner få fram permanenta lokaler i tid. Tanken är att de från att de tas i bruk ska användas fram till att de nya lokalerna står klara. Hur lång tid det kan ta vet jag inte och det kan också variera mellan de olika skolorna, säger Peter Lindström.

Taheskolan får en paviljong för att avlasta Tabergsskolan. Vid Tabergsskolan finns inte utrymme för en paviljong, vilket är skälet till att den placeras vid Taheskolan, som är en skola från förskoleklass upp till årskurs tre.

Annons

– Efter Taheskolan går eleverna vidare till Tabergsskolan, men med hjälp av paviljongen får fler elever bli kvar på Taheskolan och vi avlastar därmed Tabergsskolan, förklarar Peter Lindström.

På Grästorp placeras en förskolepaviljong för att avlasta Hovslätt och Hovslättsdalen i väntan på att det kan bli nya förskolor i Hovslätt. Då paviljongen inte anses göra någon nytta på Hovslätt placeras den i stället på Grästorp för att ge fler förskoleplatser där.

En kedjereaktion

En annan paviljong placeras på Eriksberg på Huskvarnaberget och syftet är att förskolebarn ska ha sin verksamhet tillfälligt i paviljongen i väntan på att det ska byggas nya förskolelokaler.

Vätterslundsskolan, som är en skola för förskoleklass till årskurs tre, får en paviljong då skolan är i behov av en utökning för att få plats med alla elever.

Dalvik får en paviljong då syftet är att man ska lyfta ut förskoleverksamheten från Dalviksskolan och placera den i paviljongen så att grundskolan får mer utrymme. Det blir med andra ord en kedjereaktion.

Ölmstadskolan har det trångt och kommer också att få en paviljong för att få plats med alla elever som går i förskoleklass upp till årskurs sex. Vilken klass eller klasser som ska flyttas ut i paviljongen blir en senare fråga för rektorn att ta ställning till.

Ett antal markytor har tidigare identifierats där möjligheterna att placera paviljonger som är 100-200 kvadratmeter stora undersöks.