Annons

Befolkningen lever längre och längre, vilket också innebär att behovet av särskilt boende för äldre ökar. Inom 20 år förväntas antalet personer över 75 ha ökat från dagens 900 000 till omkring 1,4 miljoner, uppger tidningen Hem och Hyra.

En växande äldre befolkning kommer innebära stora påfrestningar när det kommer till vårdbehov och anpassat boende. Samtidigt visar Boverkets bostadsmarknadsenkät att bara hälften av landets kommuner har balans i utbudet av äldrebostäder, medan omkring 44 procent har underskott.

"Bygger inte nya i rätt utsträckning"

- Det har pendlat fram och tillbaka vid dessa nivåer under många år, vilket vi tycker är tråkigt. Man borde kunna ställa högre krav på kommuner som inte skärper sig, som år efter år svarar att man har ett underskott och förväntar sig ha ett underskott i framtiden, säger Anna Eriksson, pressekreterare på SPF Seniorerna.

Annons

- Flera kommuner har lagt ner boenden som inte levt upp till moderna krav, vilket i sig är helt rätt. Men man bygger inte nya i rätt utsträckning.

Bara ett tiotal kommuner uppger att de har ett överskott av särskilt boende för äldre - Jönköping är en utav dem. Även i Habo kommun uppger man att det finns ett överskott av äldrebostäder. I Mullsjö är läget stabilt

- I dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre.

- Om tre d..

- I dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre.

- Om tre decennier beräknas antalet personer över 85 år ha fördubblats jämfört med i dag.

- Allt fler personer bor kvar i sin hemmiljö högre upp i åldrarna än tidigare, som ett resultat av bättre hälsa.

- Sedan 1994 har 40 000 vårdplatser försvunnit i särskilda äldreboenden.

Källa: Boverket/SCB