Annons

Svenskt Näringsliv har i en enkät bland företag i länet kommit fram till att rekryteringsbehovet är stort inom alla branscher. 70 procent av de tillfrågade företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de sex senaste månaderna.

75 procent av företagen upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens. Enligt Svenskt Näringsliv innebär rekryteringsproblemen allvarliga konsekvenser för många företag i länet. Bland annat i form av hindrad expansion.

- Samtidigt har 44 procent av företagen fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till order/uppdrag till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare. En förutsättning för att företagen i Jönköpings län ska kunna växa och skapa välstånd i regionen är att de kan hitta rätt medarbetare, säger Dan Sylvebo, regionchef Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Annons

"Behövs riktade satsningar"

Kontakter, nätverk, sociala medier och annonsering anges som de vanligaste sätten att rekrytera.

- Vad som behövs är bland annat riktade satsningar som höjer utbildningarnas kvalitet och som gör att de bättre motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det krävs dessutom breda reformer som gör att arbetsmarknaden blir mer öppen och inkluderande, säger Sylvebo.

Branscher med flest jobb

Enligt undersökningen är följande 10 yrken svårast att rekrytera till.

CNC-operatörer..

Branscher med flest jobb

Enligt undersökningen är följande 10 yrken svårast att rekrytera till.

CNC-operatörer

Kockar

Verktygsmakare

Busschaufförer

Mekaniker

Projektledare

Arbetsledare

Elektriker

Ingenjörer

Konstruktörer