Annons

Vid januari månads slut var 11 850 personer inskrivna som arbetslösa i Jönköpings län. Det innebär en marginell minskning jämfört med samma månad förra året.

Arbetslösheten i januari

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari månad 2016)

Arbetslösheten i januari i Jön..

Arbetslösheten i januari

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari månad 2016)

Arbetslösheten i januari i Jönköpings kommun låg på 6 procent. Det kan jämföras med länssiffrorna på 6,8 procent (6,9).

Ungdomsarbetslösheten i Jönköpings kommun låg i januari på 7,6 procent, vilket är lägre än riket. Motsvarande siffror för länet är 9,8 procent (10,8).

1 18 personer fick arbete i länet och 60 personer varslades om uppsägning.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten var ganska lika fördelad mellan könen, 55 procent av de som saknade jobb i Jönköpings kommun i januari var män och 45 procent kvinnor. Siffrorna ser ungefär likadana ut för hela länet.

– Generellt är det fler män som står till arbetsmarknadens förfogande i både länet och i Jönköpings kommun och därför blir det också ett något överskott på män, kommenterar Ida Karlsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Glappet ökar

Precis som Arbetsförmedlingen konstaterade vid månadsskiftet december-januari så finns det stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Gapet ökar mellan personer som är födda i Sverige jämfört med dem som är födda i ett annat land.

Annons

Bland de utrikesfödda låg arbetslösheten i länet i januari på 23,9 procent, medan den för personer födda i landet låg på 3,1 procent. Rikssnittet för arbetslösheten bland utrikesfödda ligger på 22,1 procent, vilket innebär att det ser lite värre ut för länet jämfört med övriga landet.

I Jönköpings kommun ser det dock inte lika illa ut. 19,9 procent av de utrikesfödda är arbetslösa i Jönköpings kommun, och för personer födda i landet ligger siffrorna på exakt tre procent i kommunen.

Svårt att etablera sig

Arbetsförmedlingens statistik visar att vägen till jobb är längre för de som inte har en avslutad gymnasieutbildning.

– Eftersom det finns jobb så går det att få jobb även om du inte har gymnasieutbildning, men det blir svårare att etablera sig på arbetsmarknaden utan en sådan utbildning i dag, säger Tomas Cederwall, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

När det gäller arbetslösheten bland personer som är födda utanför Sverige tycker han att det är viktigt med samverkan mellan olika parter för att denna grupp ska hamna i arbete.

– Men överlag är arbetsmarknaden fortsatt stark och det är positivt för länet, även om det förstås finns utmaningar. Vi har yrken där vi har arbetsbrist, exempelvis kock, inom byggsektorn och inom IT, säger Tomas Cederwall.

Nu har dessutom många sommarvikariat trillat in hos Arbetsförmedlingen. De flesta finns inom branscherna vård och omsorg, finansiell verksamhet och företagstjänster samt offentlig förvaltning.