Kvinnan som står bakom förslaget skriver att ställplatser för husbilar är en modern och växande möjlighet i hela Europa för att få fler turister att stanna i centrala stadskärnor då de kan utnyttja både handel, restauranger och kultur.

Flera platser föreslås

”Två undanskymda platser vid ”Undergången” gör ingen husbilsturist glad”, skriver hon och menar att husbilsägare är vana att sköta sig själva och sällan lämnar negativa spår efter sig. I stället upplever hon dem som nyfikna som spenderar pengar på nöjen och mat och sprider information till andra husbilsägare i landet.

Då parkeringen vid Hälsohögskolan utmed Munksjön står tom under sommarlovet så lyfts platsen fram som en möjlighet till ställplats för husbilsägare. Andra tänkbara platser som föreslås är Erik Dahlbergs-parkeringen, Kålgården, Vätterstranden vid Sjön och Västra torget.

Annons