Annons

Det är Statistiska centralbyrån och Nyhetsbyrån Siren som tagit fram siffrorna. Habo är bäst i landet, 88 procent av Haboborna går till jobbet.

Annons

– Det handlar helt enkelt om antalet jobb som finns i förhållande till befolkningens storlek. Olika delar av landet går olika bra. I storstäderna är sysselsättningsgraden högre än i glesbygdskommuner. Där är det färre arbetstillfällen i förhållande till befolkningen, säger Tomas Berglund som är professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Stor skillnad mellan kommunerna

Totalt i landet är 77,9 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 20-64 förvärvsarbetande och det är stor variation mellan kommunerna. Sämst i landet är Eda kommun, där går 64,8 procent till jobbet.

I Jönköpings län är det Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo som ligger närmast Habo. I Jönköpings kommun är det 80,9 procent förvärvsarbetande. Sämst i länet är Tranås, där jobbar 77,9 procent.

– Vissa kommuner drabbas hårdare än andra av strukturomvandling. Många jobb i den klassiska industrin, som funnits på glesbygden, rationaliseras bort. Istället växer tjänstesektorn, främst i storstäderna, säger Tomas Berglund.