Annons

Fastighets AB L E Lundberg har ansökt om att ett kontorshus ska få användas till gymnasieskola under en tidsbegränsad period fram till den 21 november 2023. Fastigheten som man vill använda under fem år ligger i västra centrum i Jönköping och gränsar till Barnarpsgatan, Nygatan och Smålandsgatan.

– Det är Kungsgymnasiet som vi hoppas kunna få in i dessa lokaler. De finns vid Kortebo nu, men deras lokaler ska rivas och det ska byggas bostäder där. Då behöver de göra en mindre flytt. Om vi får ett bygglov är tanken att de ska kunna va tillfälligt i lokalen i fem år och sedan kan detta förlängas, berättar Jimmy Ekström, marknadsområdeschef på Fastighets AB L E Lundberg.

Huset är okej för bostads- och handelsändamål, men eftersom det finns planer på att använda den som en skollokal på plan fyra måste nu politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till frågan.

Annons

– Det är skolans musikinriktning som är tänkt att flytta in i lokalerna. Det handlar om runt 70 elever, berättar Jimmy Ekström.

I dag är det kontorslokaler på platsen.

– Det är Domstolsverket, som sitter ett kvarter därifrån, som har haft dessa lokaler som utbildningslokaler. De har hyrt det av oss. Men nu har de gått över till öppet kontorslandskap och har då lyckats få plats med allt inom samma tak, och behöver då inte dessa lokaler, förklarar Jimmy Ekström.

Grannarna har tidigare fått möjlighet att tycka till om planerna, men har inte haft några synpunkter.

Vill öppna snabbt

Stadsbyggnadskontoret föreslår att politikerna ska säga ja till det tillfälliga bygglovet. Bygglovsavdelningen bedömer att detta är av tillfällig art, då den verksamhet som ska flytta in i den berörda lokalen är i ett angeläget behov av att byta lokaler på grund av att de lokaler som används av verksamheten för tillfället kommer att avvecklas inom kort.

– Det handlar om tillfälliga lokaler eftersom lokalerna inte är planenliga med den här typen av verksamhet och vi inte har möjlighet att bevilja något permanent bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år när det gäller avvikelser. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget, förklarar Anna Klahr, bygglovchef på Jönköpings kommun.

Om planen i stället hade varit att skolverksamheten i lokalerna skulle bli permanent skulle det behövas göras en ändring av detaljplanen, något som kan ta två år att göra. Men genom att det i stället har ansökts om en tillfällig användning av lokalen går det alltså att gå vidare utan planändring, något som gör att skolan kan komma att öppna i lokalerna betydligt snabbare.

– Jag har förstått på sökande att skolan är angelägna om att öppna så snart som möjligt, säger Anna Klahr.

Att verksamhet öppnar i tillfälliga lokaler är inget unikt utan är något som politikerna beviljat vid flera tillfällen tidigare.

Ingen matsal

I skisserna som kommit in till kommunen finns det planer på såväl klassrum, personalutrymme, lager och förråd som uppehållsrum, reception med väntytapassage, konferensrum, IT-rum och toaletter.

– Någon matsal finns inte med i skisserna. Matbiten kommer skolan att ta externt och kommer inte att inreda något kök, mer än att det kommer att finnas cafeteriaverksamhet. Matsalen har man tänkt en annan placering för, förklarar Anna Klahr och berättar att lokalerna kommer att byggas om så de blir ändamålsenliga.

Klassrummen blir olika stora beroende på klasser och inriktning. I skisserna finns bland annat ett rum för sångundervisning och körsång, ett rum för gitarrundervisning, en ensemblesal för trummor, en studio för pianoundervisning, två projektrum för elgitarr/bas, en e-studie, en stor studio som ska fungera som liverum, ett kontrollrum och ytterligare en ensemblesal.

Luften ska mätas

Vidare planeras det in en mediesal, som också är tänkt att användas för foto och som teorisal för samhällsvetenskapliga ämnen. Det finns även rum för teoretiska ämnen som matte, NO-ämnen, engelska, svenska, historia och religion.

Om politikerna säger ja till det tidsbegränsade bygglovet vid mötet på torsdag, tar det tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Därefter väntar tekniskt samråd som tar en viss tid och ibland ska det in dokumentation.

– När skolan kan öppna beror på hur mycket den sökande har förberett, berättar Anna Klahr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att det görs en inomhusluftsmätning av klorerade lösningsmedel innan lokalerna börjar användas som skollokaler. Det finns nämligen en kemtvätt på entréplan i fastigheten.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app