Annons

Sedan två år tillbaka pågår bygget av den nya motortrafikleden med mitträcke på riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. Längs hela sträckan byggs även en lokalväg för långsamtgående trafik och för gång- och cykeltrafik.

Nu inleds slutfasen av projektet med de sista arbetena både på den nya vägen och på lokalvägen.

Under den sista perioden av ombyggnaden kommer trafiken att ledas om vid flera tillfällen för att underlätta både trafikanterna men även för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar på vägen.

"Sista intensiva fasen"

– Nu går vi in i den sista intensiva fasen och är tacksamma för visat tålamod. Både från dig som trafikant men också från dig som bor längs lokalvägen där trafiken blir intensiv under den närmaste tiden. När hela projektet är klart får vi en fantastiskt trevlig väg som ligger fint i landskapet och är både säker och framkomlig för trafikanter, säger Carina Junefelt, projektledare vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Annons

Från måndag går all trafik på lokalvägen. Den nya vägen asfalteras, skyltar sätts upp, mitt- och sidoräcken monteras, vägmarkeringar görs och slänterna i vägområdet görs i ordning.

Klart i september

Från och med vecka 23 går trafiken på nya vägen från Månseryd till avfarten mot Habo kyrka väg 1815. Trafikplats Risbro och rastplats Risbro är färdiga och kan användas. På resterande del av sträckan går trafiken på lokalvägen och ansluter i norr mot väg 185.

Efter vecka 32 går all trafik på den nya vägen. Under tiden görs lokalvägen klart med åtgärder för trummor, diken, asfaltering och övrigt färdigställande. Under den här tiden tas även trafikplats Bäckebo i bruk.

Hela projektet beräknas vara klart i mitten på september.