I dag lever uppskattningsvis 36 000 människor i Jönköpings län med astma – nu hoppas forskarna att upptäckten kan bidra till att minska antalet personer som utvecklar sjukdomen.

– Vår forskning tyder på att övervikt hos barn påverkar lungorna i större utsträckning än vad man tidigare kunnat visa, och att det sannolikt är en riskfaktor för astma. Vi ser störst påverkan på lungfunktionen hos de barn som var överviktiga vid både 8 och 16 års ålder, medan ingen tydlig påverkan sågs hos barn som nått normalvikt vid 16 års ålder.

- Det tyder på att förloppet är reversibelt och att behandling av övervikt kan vara ett sätt att mildra eller förhindra astma, säger Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.

Finns en koppling

Tidigare studier har konstaterat en koppling mellan BMI och funktionen i de centrala luftvägarna. Den nya studien visar att övervikt hos barn även påverkar de perifera luftvägarna, som utgör hela 90 procent av lungornas volym. De barn som var överviktiga i 8-årsåldern löpte en ökad risk för nedsatt lungfunktion som 16-åringar.

Annons

Studien, som publicerats i den lungmedicinska tidskriften Thorax, är baserad på det stora Bamseprojektet som har stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna har analyserat data om 2 889 barn vid 8 respektive 16 års ålder. Nästa steg är att studera de mekanismer som ligger bakom sambandet. I Nationella folkhälsoenkäten anger 10 procent av invånarna i Jönköpings län att de lider av astma, vilket motsvarar cirka 36 000 personer.

– Sandra Ekströms studie leder förhoppningsvis till nya råd för att förebygga och mildra astma. Upptäckten kan få stor betydelse för att minska lidandet och förbättra livskvaliteten hos barn med nedsatt lungfunktion, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.