Annons

Jönköpingsbon skriver i medborgarförslaget att alla medborgare i kommunen borde ges en rimlig transportsträcka då de vill handla på Systembolaget samtidigt som stadskärnan och A6-området behöver avlastas. Det är bakgrunden till att han vill att kommunen utvärderar och verkar för en etablering av ett systembolag på Torsvik.

Miljö- och trafikvinster

”Ett systembolag på Torsvik skulle ge alla som arbetar på området samt boende i Taberg, Norrahammar och Barnarp en möjlighet att slippa åka med bil eller buss till centrum eller A6 för att handla”, står det i medborgarförslaget.

Jönköpingsbon menar att detta skulle innebära vinster i bekvämlighet och tid för medborgarna och stora miljö- och trafikvinster för kommunen. Om Systembolaget skulle placeras i närheten av avfart Norra Torsvik så ser han dessutom att det finns goda bussförbindelser.

Annons

Önskar service i ytterkanten

Vidare skriver han att området är av karaktären att det sannolikt inte skulle locka till missbruk i anslutning till butiken.

Jönköpingsbon tycker att kommunfullmäktige bör beakta att kommunen fortsätter växa och därmed behovet av en utökad service även i ytterkanten av kommunen.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app