Jnytt har tidigare skrivit om att Nivika fastigheter AB står bakom ett bostadsprojekt på Samset som innefattar tre nya flerbostadshus. Politikerna har redan sagt ja till nybygge av två av husen och nu är det det tredje huset i projektet som ska upp till beslut.

Den andra etappen motsvarar 28 lägenheter i ett hus som består av tre våningsplan plus inredd vind och källare. Källaren innefattar lägenhetsförråd, barnvagnsförråd och teknikutrymme. På plan ett till tre blir det treor och på vindsvåningen planeras tvåor och samtliga lägenheter ska kunna nås via loftgång.

Höga bullernivåer

Parkering ska göras samlat för respektive kvarter. I detaljplanen finns det bestämmelser kring buller. Det nya bygget strider egentligen mot reglerna då lägenheterna i huset utmed Samsetgatan har balkonger ut mot gatan, där bullernivåerna är högre än rekommenderat. Men stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelsen är liten och att det inte borde vara ett hinder för nybyggnation.

Annons

Det fortsätter att byggas bostäder på Samset. De här bostäderna får snart sällskap av ytterligare hus om allt går enligt planerna.
Foto: Arkiv

Det ska enbart vara tvåorna på vindsvåningen som riskerar att få lite högre bullernivåer än rekommenderat. Men utifrån förslaget med en inramning av gårdsmiljön med hjälp av det första huset i projektet så anser tjänstemännen att förslaget är godtagbart. Tillgång till bullerskyddande uteplatser finns enligt skissen på innergården.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar att frågan om balkonger bör kunna lösas med kompletterande uteplatser på innergården eller att man vänder på planlösningen med balkonger mot innergården.

Tanken är att det ska bli svart träpanel till vänster på bilden, klätterväxter, svartmålad betong och balkongräcken av gråtonat folerat glas. På den högra delen av huset planeras det bli grön träpanel, balkongräcken av grönt folerat glas, klätterväxter och grönmålad betong. Taket blir av papp och utrustas med solcellspanel.
Foto: Jönköpings kommunGrannar får yttra sig

Grannar har fått tillfälle att lämna synpunkter på planerna och ska senast onsdag ha kommit in med yttrande om man har synpunkter på planerna.

Tjänstemännen tycker att det känns viktigt att färgsättningen av lägenhetshuset ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret.

Så här ser skissen ut över bostadsprojektet. Två av husen har redan politikerna sagt ja till och det är bara ett hus som politikerna tar ställning till på torsdag.
Foto: Jönköpings kommun