Bankerydshem äger en centralt placerad fastighet med kommande kostnadskrävande underhåll. Nu ser man en efterfrågan på dels anpassade kommersiella lokaler och bostäder och planerar därför en satsning på den aktuella fastigheten.

– Det är ingen hemlighet att det är bostadsbrist i kommunen och även i Bankeryd. Under förra året hade vi inflyttning i 39 bostäder i Bankeryd, men vi behöver titta på nya projekt, säger Reine Johansson.

Blir en förtätning

Tanken är att det ska bli lokaler för kommersiell verksamhet i bottenvåningen och bostäder på våning två, tre och fyra. Det handlar om en boyta på totalt 978 kvadratmeter och då tillkommer vindsförråd, balkong och parkering under mark.

– Det är vissa startsträckor med bostadsprojekt och därför scannar vi av vad det finns för områden vi kan satsa på. Det här är en centralt belägen fastighet där det finns möjlighet att exploatera och göra en förtätning, säger Reine Johansson.

Annons

I dag finns det en byggnad på platsen där Handelsbanken har sin verksamhet. I anslutning till platsen finns en parkering och en liten torgplats.

– Det finns inget som hindrar att banken blir kvar i sina lokaler. Det finns inga uppsagda kontrakt och inga diskussioner om att banken ska flytta ut. De har en pågående verksamhet i huset och det finns också en lokal där som står tom. Sedan får vi se vad som händer. Det här är på så lång sikt. Kanske banken vill byta lokaler om ett antal år, säger Reine Johansson.

Tanken är att det ska bli tio-femton hyresrätter på fastigheten beroende på storlek. Det är ännu för tidigt för att säga något om utformningen eller storleken på bostäderna.

Bli attraktivare centrum

Stadsbyggnadskontoret tycker att politikerna ska ge ett positivt planbesked. De påtalar att det i kommande detaljplanearbete är rimligt att utveckla det befintliga torget och skapa ett attraktivare och tydligare centrum i Bankeryd och stärka kopplingen till tågstationen.

Tjänstemännen ser en fördel med att placera byggnaden om det går på ett sådant sätt så att man ska slippa ta till någon form av bulleråtgärd. Enligt kartläggningar finns det nämligen höga bullervärden från Kortebovägen och Sjöåkravägen.

Tjänstemännen tror att satsningen kan bidra till en högre exploatering än i dagsläget. Om allt går enligt planerna kan detaljplanearbetet påbörjas år 2020.

På fastigheten har i dag handelsbanken sin verksamhet. Foto: Jönköpings kommun
Området ligger i Bankeryds centrala delar. Inom området ligger en bank i dagsläget. I övrigt finns det diverse butiker och bibliotek i området. Foto: Jönköpings kommun
Här i Bankeryd planeras den stora satsningen på bostäder och kommersiell verksamhet. Foto: Jönköpings kommun