Annons

Det är polisen som har skickat in önskemålet till länsstyrelsen då man vill se en tillfällig hastighetsbegränsning på delar av E4, väg 40 och väg 31 i samband med motormässan.

Motormässan är ett återkommande arrangemang som lockar tiotusentals besökare. Under senare år har länsstyrelsen återkommande meddelat om samma lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning, men i år har sträckorna förändrats.

Syftet med att sänka hastigheten tillfälligt är att polisen vill förebygga och förekomma trafikolyckor. Därför har länsstyrelsen på polisens begäran nu beslutat att sänka hastigheten till 70 kilometer i timmen och att detta ska ersätta hastighetsbegränsningen på 90 kilometer i timmen genom Jönköping.

Sänks till 70 kilometer i timmen

Det handlar också om att 70 kilometer i timmen tillfälligt ska råda på E4/väg 40 i nordöstlig färdriktning från trafikplats Haga till trafikplats Ljungarum. Vidare har det begärts att det på väg 31, i nordvästlig färdriktning mellan infarten till ”Lönneberg 1” och Ekhagens trafikplats ska bli en tillfällig hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.

Annons

Såväl Trafikverket som Jönköpings kommun har fått tycka till om polisens önskemål, och ingen haft något emot polisens ansökan. Trafikverket har bara kommit med några mindre justeringar som länsstyrelsen tagit ställning till.

Gäller 19-20 april

De tillfälliga hastighetsbegränsningarna gäller från den 19 april mellan klockan 09:00 och 18:00 och den 20 april mellan klockan 09:00 och 24:00.

Det är Trafikverkets driftentreprenör i området, NCC driftområde Jönköping, som ansvarar för att sätta upp och ta ner skyltarna.

Så förändras hastigheterna på vägarna i påsk

På väg 40 på körbanan för östlig färdriktning mellan 180 meter sydväst om bron i trafi..

Så förändras hastigheterna på vägarna i påsk

På väg 40 på körbanan för östlig färdriktning mellan 180 meter sydväst om bron i trafikplats Haga och trafikplats Ljungarum får fordon inte köras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

På E4 på körbanan för nordlig färdriktning mellan 325 meter söder om vägbron, Norrahammarsleden/Kraftgatan, över E4 vid trafikplats Råslätt och 100 meter söder om vägbron över förbindelsevägen mellan vägarna 132.01/993 och Strandvägen vid trafikplats Huskvarna Norra får fordon inte köra i högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

På E4 på körbanan för sydlig färdriktning mellan 100 meter söder om vägbro över förbindelsevägen mellan vägarna 132.01/993 och Strandvägen vid trafikplats Huskvarna Norra och omedelbart nordväst om väg 40, den västra körbanan, vid trafikplats Ljungarum får fordon inte köra snabbare än i 70 kilometer i timmen.

På E4 på körbanan för sydlig färdriktning mellan 300 meter söder om cirkulationsplatsen (mitt) vid trafikplats Ljungarum och 350 meter söder om vägbro, Norrahammarsleden/Kraftgatan, över E4 vid trafikplats Råslätt får fordon inte köra snabbare än i 70 kilometer i timmen.

På väg 31 på körbanan för nordvästlig färdriktning mellan 1250 meter sydost om trafikplats Jära Gård och 300 meter sydost om Tallörtsbacken får fordon inte köra snabbare än 70 kilometer i timmen.

Källa: Länsstyrelsen.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app